ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  • Δικηγόρος Πρωτοδικείου Ηλείας (ΑΜ 210).
  • Νομικός Σύμβουλος στο Δήμο Πύργου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας).
  • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Εργασιακή ειδίκευση στους τομείς του ποινικού δικαίου, εμπορικού δικαίου, ενοχικού δικαίου, κληρονομικού δικαίου και οικογενειακού δικαίου.