ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ

  • Δικηγόρος παρ’ εφέταις Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης (ΑΜ 446).
  • Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής σε Αστικές, Εμπορικές και Online υποθέσεις από το ADR Group και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Εργασιακή ειδίκευση στους τομείς του οικογενειακού δικαίου, εμπορικού δικαίου, κληρονομικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου, ενοχικού δικαίου, και σε ζητήματα αλλοδαπών.