ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν. ΧΑΤΖΗΣΙΜΩΝΙΑΝ

  • Δικηγόρος  παρά πρωτοδίκαις, Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας (ΑΜ 94),
  • μέλος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.
  • Προπτυχιακές σπουδές: Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου  Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Μεταπτυχικές σπουδές: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (επιστημονικά αντικείμενα: Συνταγματικό, Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο), Νομικής Σχολής  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.
  • Αυτοαπασχολούμενη δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο  Αναστασίας Ν. Χατζησιμωνιάν , με εργασιακή  ειδίκευση στους τομείς του Αστικού, Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου, Δικαίου Αλλοδαπών και Στρατιωτικό Δίκαιο.