ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ

  • Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜ10953).
  • Νομικός σύμβουλος στην εταιρία Dimera Group.
  • Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις από το ADR Group και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στον τομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων και του Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Υποψήφιος Διδάκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα διατριβής “Κρατικές Ενισχύσεις στις Μεταφορές”.
  • Εργασιακή ειδίκευση στους τομείς του εταιρικού δικαίου, εμπορικού δικαίου, οικογενειακού δικαιού, κληρονομικού δικαίου, ενοχικού δικαίου, στρατιωτικού δικαίου και δικαίου αλλοδαπών.